Listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania

Listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania w wyniku naboru wniosków przeprowadzonego w terminie od 02.09.2014 r. -23.09.2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

MAŁE PROJEKTY

Lista wniosków wybranych do finansowania

Lista wniosków niewybranych do finansowania

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Lista wniosków wybranych do finansowania 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lista wniosków wybranych do finansowania

Lista wniosków niewybranych do finansowania

RÓŹNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Lista wniosków wybranych do finansowania

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości