Posiedzenie Komisji Programowej ws. oceny wniosków

Posiedzenie Komisji Programowej ws. oceny wniosków odbędzie się 14 maja br. o godz. 10.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Maciejówka” w Korzeniu Rządowym 25.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
  4. Informacja Zarządu o postępie weryfikacji wniosków złożonych do instytucji wdrażających.
  5. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy.
  6. Wypełnienie oświadczeń o poufności i bezstronności oraz deklaracji o odstąpieniu od oceny wniosków.
  7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
  8. Ocena zgodności operacji z kryteriami oceny wartości merytorycznej.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyboru operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

b)   niewybrania operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

c)    przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

d)   przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

10.   Dyskusja, wolne wnioski.

11.   Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości