”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu, w  Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 19-20 czerwca  br. zostanie przeprowadzone,  szkolenie dla 20 osób nt:

 

-rolnictwo społeczne, jako jeden z kierunków rozwoju obszarów wiejskich,

-doświadczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz kilku państw Unii Europejskiej, we wdrażaniu gospodarstw opiekuńczych,

-wizytacja 5 gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako  dobre praktyki tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych świadczących opiekę dzienną.

 

Projekt skierowany jest do rolników lub domowników z powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego, chcących zdobyć wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje termin zgłoszenia uczestnika.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR O/Płock, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,  na terenie powiatu gostynińskiego, płockiego lub sierpeckiego lub do osoby  bezpośrednio realizującej projekt: Jadwiga Przedpełska MODR Oddział Płock ul. Zglenickiego 42 D, tel.: 24/268-60-88, email: ja*****************@mo**.pl

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 czerwca 2018 r.

 

Zaproszenie

Program wyjazdu studyjnego

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Zapraszamy do udziału!

Partner projektu – LGD AKTYWNI RAZEM

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości