Konsultacje – procedury wyboru operacji/grantów, propozycje kryteriów oceny i wyboru Grantobiorców PS WPR NA LATA 2023-2027

KONSULTACJE

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości