Mazowsze Płockie świetne na weekend

„ Mazowsze Płockie świetne na weekend” to projekt współpracy realizowany przez: LGD „Razem dla Rozwoju” oraz LGD „Aktywni Razem”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu Polaków kojarzy Region Mazowsza Płockiego z wielką zieloną przestrzenią, stwarzający doskonałe warunki do wypoczynku, relaksu, nabierania sił do życia. Blisko natury, pośród gościnnych ludzi, na wsi czy w małym miasteczku, gdzie życie toczy się niespiesznym rytmem, zupełnie odmiennym od codziennego pośpiechu i stresu towarzyszącego mieszkańcom wielkomiejskich aglomeracji. To widzenie regionu, potwierdzone przed laty ogólnopolskimi badaniami (ilościowymi i jakościowymi) dało podstawę do kreowania pierwszych dużych kampanii wizerunkowych.

Chcemy zaprezentować obszar zachodniego Mazowsza jako region eko-pozytywny, zaskakujący i zachwycający naturalnym środowiskiem, w zrównoważony sposób rozwijający turystykę, wdrażający prośrodowiskowe technologie w gospodarce czy energetyce i stawiający na swój największy atut jakim jest rolnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo, w tym bardzo dynamiczny sektor produkcji zdrowej ekologicznej żywności. W tym przekazie nie zamykamy się w tradycyjnym rozumieniu ekologii, z pominięciem sfery high-tech, która otwiera nowe możliwości zarówno ochrony, jak i korzystania ze środowiska – i to na różnych polach ludzkiej aktywności, włącznie  z wypoczynkiem, zamieszkaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej. Podstawą promocji regionu jest oparcie wszelkich działań na silnej marce, przemyślanej strategii, mocno osadzonej w tożsamości miejsca. Stąd pomysł na kampanię promującą rozwój oferty turystycznej oraz produktów turystycznych z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie, w której wykorzystamy bardzo różne nośniki i kanały komunikacji.

„Mazowsze Płockie – wyłącz napięcie, włącz zasilanie” /oferta turystyczna regionu

„Mazowsze Płockie – na chwilę lub na dłużej” /promocja regionu jako miejsca do życia

„Mazowsze Płockie – chwilo trwaj!” /walory kulturowe regionu

„Mazowsze Płockie – Smakuj życie!” /turystyka kulinarna

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości