Wnioski i rekomendacje dotyczące działań na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Mazowszu

W dniu 23 listopada 2023 roku w Serocku odbyła się, zorganizowana przez Lokalne Grupy Działania
(LGD): Zalew Zegrzyński, z siedzibą w Legionowie, i AKTYWNI RAZEM, z siedzibą w Gąbinie, konferencja pn. „Turystyka wodna na Mazowszu”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele interesariuszy procesu rozwoju
turystyki wodnej na Mazowszu, w tym: Samorządu Województwa, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, Starostw Powiatowych z obszarów obu LGD, miast i gmin wiejskich z tychże obszarów, firm –
organizatorów turystyki wodnej na Mazowszu, zwłaszcza kajakowej, a także młodzież szkoły średniej
o profilu turystycznym w Serocku.

Całość artykułu dostępna do pobrania.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości