PROJEKT WSPÓŁPRACY „MAZOWIECKIE MAZURY – ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI NA OBSZARACH LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI I LGD AKTYWNI RAZEM”

Turystyka wodna na Mazowszu

23 października 2023 r. w hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku odbyła się konferencja podsumowująca efekty dwuletniego projektu współpracy pomiędzy Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem i Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński z udziałem przedstawicieli wodniackiej branży turystycznej, samorządów położonych nad wodami Mazowsza, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i młodzieży kształcącej się w kierunku turystycznym.

Projekt obejmował realizację szeregu działań inwestycyjnych, organizację spływu kajakowego Narwią i Wisłą z Jeziora Zegrzyńskiego na Jezioro Włocławskie, przygotowanie przewodnika dla wodniaków oraz promocję i nawiązywanie współpracy na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Mazowszu.

Za cel projektu postawiliśmy sobie poprawę warunków dla rozwoju turystyki na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem poprzez realizację działań infrastrukturalnych i promowanie obszarów przy współpracy obu Lokalnych Grup Działania.

Zrealizowane działania:

  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej między Zegrzem a Jadwisinem i zagospodarowanie terenu w Zegrzu (LGD Zalew Zegrzyński)
  • Utworzenie miejsca informacji i obsługi turystycznej w Gorzewie nad jeziorem Białym (LGD Aktywni Razem)
  • Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – pięciu pomostów nad jeziorami i rzekami Pojezierza Gostynińskiego: rekreacyjny nad stawem w Starym Kamieniu, gm. Gąbin, dwa pomosty dla kajakarzy wraz z altanami nad rzeką Skrwą Prawą w miejscowościach Parzeń Janówek i Kłobukowo Patrze, gm. Brudzeń Duży, rekreacyjny nad jeziorem Bratoszewo, m. Gostynin, dla jachtów nad Wisłą w porcie w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów (LGD Aktywni Razem)
  • Opracowanie przewodnika dla amatorów turystyki wodnej
  • Organizacja spływu kajakowego i promocja szlaku kajakowego
  • Organizacja konferencji podsumowującej i inicjującej dalszą współpracę

W imieniu LGD Aktywni Razem w szczególności dziękuję za przybycie tego śnieżnego dnia na teren LGD Zalew Zegrzyński przedstawicielom samorządów z terenu objętego naszym działaniem: Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Starostwa Powiatowego w Płocku, Miasta Gostynina, Gminy Brudzeń Duży, za aktywny udział w konferencji oraz wkład w pracę warsztatową służącą wypracowaniu wspólnego stanowiska uczestników konferencji.

A. Żukowska

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości