ANKIETA – KONSULTACJE ZMIAN LSR W 2023 R.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wyliczeniami Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w ramach obecnego budżetu na wdrażanie LSR ma jeszcze do wykorzystania 91 375,01 EUR. Kwota ta może ulec zwiększeniu po zakończeniu trwającej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy przekazanych do Samorządu Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2022 r.

W związku z możliwością przeprowadzenia ostatnich naborów wniosków prosimy o pomoc w wyborze przedsięwzięcia w LSR, na które Zarząd LGD przekieruje niewykorzystane środki finansowe.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy krótką ankietę, prosimy o jej wypełnienie do dnia 22 maja 2023 r.

W ankiecie wskazano jedynie te przedsięwzięcia, w których beneficjenci będą mogli szybko zrealizować operacje. Termin zakończenia i rozliczenia planowanych operacji: koniec czerwca 2024 roku.

Zapytania dotyczące prowadzonych konsultacji należy kierować do pracowników biura Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM, biuro w Gąbinie ul. Stary Rynek 15, 09-530 Gąbin, tel. 24 276 61 33.

ANKIETA ONLINE

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości