Informacja o wynikach naboru na zastępstwo

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. doradztwa i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju została wybrana Pani Julita Domżał.

Uzasadnienie wyboru: Pani Julita Domżał spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie zagadnień zawartych w ogłoszeniu, które dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Prezes Zarządu, Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej,
Agnieszka Żukowska

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości