Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w związku z możliwością zwiększenia budżetu działania LEADER w ramach PROW 2014-2020 rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian dokumencie programowym Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 (LSR).  


Zakres zmian:

  1. Zwiększenie budżetu poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane w ramach LSR o 527 000 euro
  2. Zwiększenie budżetu poddziałania 19.4 w ramach PROW 2014-2020 na koszty bieżące i aktywizację o 63 240 euro
  3. Wynikające z podniesienia budżetu zmiany wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu dla celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć
  4. Zmiany w rozdziale poświęconym diagnozie obszaru w przypadku, gdy będzie taka konieczność
  5. Zmiany załączników do LSR w tym planu komunikacji, planu działania, budżetu, procedur wyboru operacji lub grantobiorców, itp.

Prosimy o wskazywanie propozycji podziału środków, celów ich przeznaczenia i uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 do biura LGD AKTYWNI RAZEM, biuro w Gąbinie ul. Stary Rynek 15, 09-530 Gąbin, biuro w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck lub elektronicznie na adres: ak***********@wp.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Pismo MRiRW informujące o możliwości zwiększenia budżetu

Prezentacja MRiRW ws. podziału dodatkowych środków

Prezentacja MRiRW ws. zakresu zmian PROW 2014-2020 w działaniu LEADER

LSR

Karta konsultacji zmian LSR

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości