Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 (LSR), rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w dokumencie programowym ze względu na konieczność przewalutowania budżetu LSR z zł na euro oraz wykorzystania różnicy kursowej.


Zakres zmian:

1.Przewalutowanie i przeniesienie kwot w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami wraz z naniesieniem zaistniałych zmian w planie działania – zał. nr 3 do LSR (str. 57-59, 71-74,75).

Powód zmiany: konieczność przewalutowania budżetu i przeniesienie niewykorzystanych środków w ramach przedsięwzięć.

2. Usunięcie wskaźnika produktu „Ilość działań tworzących inkubatory przetwórstwa spożywczego wraz z utworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy”, wskaźnika rezultatu „Utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach inkubatora przetwórstwa spożywczego” i zaplanowanych konkursów w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 Cudze chwalicie …(str. 44-45, 73).

Powody zmiany: niewykorzystanie środków po przeprowadzonym naborze i weryfikacji złożonego  wniosku o przyznanie pomocy; brak odnotowanego zainteresowania naborami na realizację operacji w ramach przedsięwzięcia; ryzyko niewykorzystania budżetu przeznaczonego na działania związane z przedsiębiorczością.

3. Korekta wartości wskaźników (str. 42 – 47)

Powód: wskazanie wg wykonania i planu naborów.

4. Przewalutowanie tabeli „Wykaz kwot wsparcia i intensywności pomocy przyznawanej dla projektów realizowanych w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 (str. 56).

Powód zmiany: konieczność przewalutowania budżetu.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 18 maja 2021 do godziny 15.00 do biura LGD AKTYWNI RAZEM, biuro w Gąbinie ul. Stary Rynek 15,09-530 Gąbin, biuro wŁącku, ul. Brzozowa 1,09-520 Łąck lub elektronicznie na adres: ak***********@wp.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Propozycje zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości