Konkurs – 2/2017/G – odstąpienie Grantobiorcy od realizacji zadania i uruchomienie listy rezerwowej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o uruchomieniu listy rezerwowej Grantobiorców wybranych w naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Tacy sami Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR).

Konkurs dotyczył wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 odstąpienie od realizacji zadania złożone przez Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Główina – Sobowo powoduje włączenie do projektu grantowego w ramach limitu dostępnych środków znajdującej się na pierwszym miejscu listy rezerwowej Gminy Łąck.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości