”Żywność a zdrowie człowieka – świadomy konsument”

 

                                                                  Z A P R O S Z E N I E

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział Płock przystąpił do realizacji projektu: ”Żywność a zdrowie człowieka – świadomy konsument”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbędzie się konferencja dla 70 uczestników. Spotykamy się 25 września br. w sali wykładowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Płock, ul. Zglenickiego 42D.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie poprawy jakości ich życia, poprzez podejmowanie działań w kierunku produkcji i wykorzystania żywności wysokiej jakości w zdrowym żywieniu człowieka. Realizacja operacji ma być elementem edukacji żywieniowej w ramach propagowanej polityki prozdrowotnej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego,  w szczególności rolników, w tym prowadzących działalność agroturystyczną (turystykę wiejską, zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze), przedstawicieli samorządu rolniczego, LGD,       KGW i organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane konferencją, proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR O/Płock, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,  na terenie powiatu gostynińskiego, płockiego lub sierpeckiego lub do osoby  bezpośrednio realizującej projekt: Barbara Snopek MODR Oddział Płock ul. Zglenickiego 42 D, tel.: 24/268-60-87, email: ba************@mo**.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września 2018 r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Pełna treść zaproszenia

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości