Uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 2/2017/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1.Tacy sami

LGD AKTYWNI RAZEM zawiadamia o konieczności przeprowadzenia uzupełniającego naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 2/2017/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1.Tacy sami.

 

Do biura LGD wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 40 000,00 zł, a minimalna całkowita wartość operacji o jaką Lokalna Grupa Działania może wnioskować na projekt grantowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego to 50 000,00 zł.  (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 /Dz.U. 2015 poz 1570 z późn. zm./).

 

Informujemy, że uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów odbędzie się najprawdopodobniej w I kwartale 2018 r. po uprzednim zaakceptowaniu przez Samorząd Województwa Procedury grantowej zaktualizowanej o nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypominamy, że zgodnie z Procedurą grantową i Wytycznymi MRiRW warunki konkursu nie mogą ulec zmianie, zatem limit dostępnych środków w całym konkursie będzie nadal wynosił 50 000,00 zł.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości