Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM,  odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15. Posiedzenie dotyczyć będzie rozpatrzenia wniosków o powierzenie grantów, oceny i wyboru Grantobiorców oraz ustalenia kwot wsparcia. A także przedstawienia rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Mazowieckiego ws. ponownej oceny złożonych protestów, weryfikacji wyników dokonanej oceny Rady w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości