Zapraszamy do składania ofert!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektów graficznych, składu oraz druku ulotek informacyjnych o gminach/miastach/powiatach leżących na terenie działania LGD AKTYWNI RAZEM

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości