Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków LGD AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie.

W załączeniu materiały będące przedmiotem obrad:

Protokół z dn. 9 grudnia 2016 r

7.Sprawozdanie z działalności za 2016 – Stowarzyszenie

8.Bilans za 2016, LGD AR

8.Inf. dodatkowa za 2016, Stowarzyszenie LGD AR

8.RZiS za 2016, LGD AR

Kryteria wyboru OPERACJI wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów_LGD AR – propozycje zmian kryteriów, 22.03.2017

1 Krok – karta_ocena_formalna

2 Krok – karta_prow

3 Krok – karta_LSR

4 Krok – karta_lokalne_kryteria

4.Procedura naboru wniosków LGD AR, v.3,projekt

Kryteria wyboru GRANTOBIORCÓW wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów_LGD AR – propozycje zmian kryteriów, 22.03.2017

Plan pracy na 2017 – Stowarzyszenie

1- Procedura grantowa GRANTY LGD AR_v_2

2 – zał. 1 do procedury grantowej – wniosek o powierzenie grantu

3 – zał. 2 do procedury grantowej – karta oceny wstępnej,formalnej

4 – zał. 3 do procedury grantowej – karta oceny PROW

5 – zał. 4 do procedury grantowej – karta zgodności z LSR

6 – zał.5 do procedury grantowej – karta oceny wg lokalnych kryteriów

7 – zał. 6 do procedury grantowej – wzór umowy powierzenie grantu

8.1 – zał.7 do procedury grantowej – wniosek o rozliczenie grantu

8.2 – zał.1 lub 7 do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych

8.3 – zał.6 do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzecz. fin

8.4 – Instrukcja rozliczenia transzy grantu

 

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości