Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania w ramach PROW na lata 2014-2020.

W dniach 8-9 września 2016 r. w Warszawie LGD AKTYWNI RAZEM uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Leader dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Szkolenie dotyczyło zakresu wdrażania poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.

Na szkoleniu poruszone zostały m. in. kwestie dotyczące zmian Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016, jak również omówione zostały zmiany po nowelizacji w rozporządzeniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 sierpnia 2016 r., formularze i instrukcje do wniosków, formularze umów oraz biznesplan.

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości