MILIONOWE WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW JEDENASTU GMIN

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM do mieszkańców gmin: Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny, Brudzeń Duży oraz miasta i gminy Gąbin i miasta Gostynina trafi 10 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020).

Zawarta w maju umowa ramowa umożliwi Lokalnej Grupie Działania (LGD) ogłaszanie naborów wniosków wpisujących się w opracowaną dla regionu Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). Następnie Rada LGD AKTYWNI RAZEM, zgodnie z przyjętymi procedurami, będzie dokonywała wyboru operacji.

 

Ponad 50% budżetu przeznaczone jest na tworzenie nowych miejsc pracy. Dofinansowanie przeznaczone jest m.in. na:

  • rozwój kapitału społecznego oraz rozwój przedsiębiorczości, w tym: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz stworzenie i rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego,
  • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
  • zachowanie i wykorzystanie walorów środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, w tym działań na rzecz ochrony klimatu.

Główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM.

Pierwsze nabory wniosków ruszą w II połowie 2016 roku.

LGD zapewnia bezpłatne doradztwo!!!

Zapraszamy do biura Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 16, tel. 24 276 61 33, e-mail: ak***********@wp.pl.

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości