Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 16

Materiały:

  1. Bilans   – projekt
  2. Rachunek zysków i strat – projekt
  3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego – projekt

Projekty uchwał:

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości