„Ilustrowana Księga Ptaków Północno-Zachodniego Mazowsza”

Stowarzyszenie LGD AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na przygotowanie i druk (produkcję) specjalistycznego wydawnictwa ornitologicznego.

Zapytanie Stowarzyszenie

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości