WYPEŁNIJ ANKIETĘ!! WSKAŻ NAM CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA!!!

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) obszaru, warunkującą pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Dzięki nim będzie mogła współfinansować projekty organizacji społecznych, firm, samorządów i mieszkańców na rzecz rozwoju społeczności i obszaru LGD.

Aktualnie pracujemy nad określeniem celów rozwojowych. W związku z powyższym bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety opartej o diagnozę potencjału, problemów i potrzeb LGD AKTYWNI RAZEM, która jest wynikiem spotkań, szkoleń warsztatowych w gminach oraz indywidualnych wywiadów.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości