Zakup materiałów szkoleniowych

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI  RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, planuje zorganizować szkolenie dotyczące podsumowania Wdrażania LSR i aktywizacji lokalnych liderów. W związku z powyższym planujemy zakup materiałów szkoleniowych. Zapraszamy firmy zainteresowane współpracą o kontakt: ak***********@wp.pl

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości