Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu i druk broszury!

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  421 „Wdrażanie projektów współpracy”, zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu i druk broszury – informatora turystycznego prezentującej, powstałą w wyniku realizacji projektu, zintegrowaną ofertę turystyczną z terenu trzech partnerskich Lokalnych Grup Działania.

Wymagane parametry techniczne:
– nakład: 1500 egz.,
– format: A5
– ilość stron: ok. 44
– papier: kredowy 150 g.
– kolor: 4+4 (cmyk)
– oprawa: miękka okładka + folia błysk.

Termin realizacji zamówienia: do 24 października 2014 r.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości