Posiedzenie Komisji Programowej ws. oceny wniosków

 

Posiedzenie Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM  odbędzie się w dniu 06 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym 37.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
  4. Informacja Zarządu o postępie weryfikacji wniosków złożonych do instytucji wdrażających.
  5. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy.
  6. Wypełnienie oświadczeń o poufności i bezstronności oraz deklaracji o odstąpieniu od oceny wniosków.
  7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
  8. Ocena zgodności operacji z kryteriami oceny wartości merytorycznej.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyboru operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.

b)   niewybrania operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.

c)    przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.

d)   przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.

    10. Dyskusja, wolne wnioski.

    11. Zakończenie posiedzenia.

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości