OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY !!!

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

  • Małe projekty (limit dostępnych środków: 411 581,40 zł)
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków : 1 741 531,18 zł)
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 301 775,00 zł)
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 394 621,61 zł)

 

Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 02 do 23 września 2014 r., do godz. 15.30.

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wykazem Przedsięwzięć w ramach, których można złożyć wnioski

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości