Informujemy iż na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego została zmieniona lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania na „Małe Projekty” (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 § 9 ust. 4 pkt. 3 LGD wybiera projekty do wysokości 120 % limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy).

Lista wniosków wybranych na -Małe Projekty

Lista wniosków niewybranych na- Małe Projekty

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości