Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje,  że dnia 6 czerwca 2014 r. wnioski o przyznanie pomocy z całą dokumentacją zostały przekazane do Instytucji Wdrażającej w celu dalszego rozpatrzenia
 Lista wniosków wybranych -Małe Projekty .
Lista wniosków niewybranych-Małe projekty 
Lista wniosków wybranych- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości