NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

  • Małe projekty (limit dostępnych środków: 1 072 981,00 zł)
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 300 000,00 zł)
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 600 000,00 zł)

 

Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 01 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r., do godz. 15.30.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wykazem Przedsięwzięć w ramach, których można złożyć wnioski

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości