Informacja o wynikach naborów wniosków – Konkursy nr 2/2020, 3/2020

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.01.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 2/2020 oraz 3/2020.

Wyniki oceny:

1.Listy operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 2/2020 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – otwórz

Konkurs nr 3/2020 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – otwórz

2. Listy operacji WYBRANYCH przez LGD


Konkurs nr 2/2020 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – otwórz

Konkurs nr 3/2020 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.01.2021 r. –  otwórz