Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  1.  Podwyższenie konkurencyjności firmy, zwiększenie ilości i jakości towarów oraz stworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego w celu podniesienia jakości sprzedaży towarów i usług
  2. Podwyższenie konkurencyjności obiektu wypoczynkowo – rekreacyjnego i zwiększenie poziomu zatrudnienia co wpłynie na wzrost dochodów z prowadzonej działalności.
  3. Celem projektu jest rozwój działalności, rozszerzenie katalogu usług oraz zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wyposażenie w innowacyjny sprzęt rejestrujący, który pozwoli wykonywać usługi filmowe
    i fotograficzne zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami odbiorców. Równie ważnym celem jest również dokonanie zmiany jakościowej w branży lokalnych usług turystycznych i hotelarskich poprzez wsparcie ich w kampaniach reklamowych i innych działaniach promocyjnych.
  4. Wzrost dochodu prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uruchomienie nowej działalności restauracyjnej i wynajmu pokoi gościnnych w modernizowanym i adaptowanym obiekcie zabytkowym.

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości