Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  1. Wzrost dochodu z prowadzonej działalności pozarolniczej poprzez podniesienie standardu dotychczas świadczonych usług turystycznych.
  2. Podwyższenie dochodowości gospodarstwa poprzez zakup traka taśmowego w celu świadczenia usług u klienta w zakresie produkcji wyrobów tartacznych (obróbki mechanicznej drewna, korowania, cięcia).

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości