Odnowa i rozwój wsi

 1. Budowa obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie Gminy Gostyninwięcej informacji
 2. Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie- Etap Iwięcej informacji
 3. Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicachwięcej informacji 
 4. Rozbudowa Szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kącikiem rekreacyjnym i świetlicąwięcej informacji 
 5. Przebudowa budynku szkoły na budynek centrum kultury, rekreacji i sportu- więcej informacji 
 6. Remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Grodztwo i Dziardonice, Gmina Kowalwięcej informacji
 7. TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU ZIELONEJ SZKOŁY W GORENIU DUŻYMwięcej informacji 
 8. Budowa parkingu dla parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu wraz z utwardzeniem placu wielozadaniowego.
 9. Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie
 10. Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn.
 11. Adaptacja części pomieszczeń remizy OSP Łaziska dla potrzeb mieszkańców
 12. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie
 13. Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck
 14. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu w miejscowości Dobrzyków
 15. Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie
 16. Urządzenie centrum społeczno-kulturalnego Miasta Kowala
 17. Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych
 18. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie
 19. Plastusiowa dolina – zagospodarowanie przestrzeni i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym
 20. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny
 21. Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie
 22. „Adaptacja budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiączeminie Polskim na potrzeby Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego”
 23. Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaskina potrzeby świetlicy wiejskiej z elementami
  ludowej sztuki kujawskiej
 24. Budowa obiektu sportowego w miejscowości Lucień, Gmina Gostynin.
 25. Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck
 26. Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie
 27. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu w miejscowości Dobrzyków
 28. Odnowienie tradycji regionu kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakutowo, Gmina Kowal.
 29. Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie
 30. Budowa kujawskiego zakątka turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski
 31. Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn
 32. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską.
 33. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m.Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji.
 34. Budowa chodnika w Szczawinie Kościelnym
 35. Remont elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Suserzu

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości