Małe projekty

 1. POPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI GĄBIŃSKIEJ POPRZEZ ODTWORZENIE TYPOWYCH DLA REGIONU STROJÓW LUDOWYCH I ZWYCZAJÓW – więcej informacji
 2. MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY ULICY PIWNEJ W KOWALUwięcej informacji
 3. WYPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO W LEGARDZIEwięcej informacji 
 4. POPRAWA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ OSP W GRABKOWIE POPRZEZ ZAKUP NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCHwięcej informacji 
 5. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT- więcej informacji 
 6. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNIAKI więcej informacji 
 7. WYKONANIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W FIRMIE F.H.U.ES-CAR EWA LEŚNIEWSKA- więcej informacji 
 8. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W GRABINIE NA DZIAŁCE O NR EWID. 64/2więcej informacji 
 9. BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY- URZĄDZENIE OGÓLNODOSTĘPNE PLACU ZABAW W PODLASIUwięcej informacji 
 10. BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY -URZĄDZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCK- więcej informacji 
 11. URZĄDZENIE TRAS ROWEROWYCH W MIEŚCIE I GMINIE GĄBINwięcej informacji
 12. WZBOGACENIE I PROMOCJA SEKTORA TURYSTYCZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY GĄBIN POPRZEZ OPRACOWANIE WIRTUALNEJ WYCIECZKI PO ZIEMI GĄBIŃSKIEJwięcej informacji
 13. POPRAWA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ OSP W GRABKOWIE POPRZEZ ZAKUP NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCHwięcej informacji
 14. ORGANIZACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI W JORDANOWIEwięcej informacji
 15. BUDOWA KĄCIKA REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZARNEMwięcej informacji 
 16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SĄSIEDZTWIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W BARUCHOWIE JAKO PLACU WIELOFUNKCYJNEGO Z PARKINGIEMwięcej informacji
 17. DOPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ZIELONEJ SZKOŁY W GORENIU DUŻYMwięcej informacji
 18. GMINA BARUCHOWO GMINĄ TURYSTYCZNIE ŚWIADOMYCH- STWORZENIE SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJwięcej informacji 
 19. POPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI GĄBIŃSKIEJ POPRZEZ ODTWORZENIE TYPOWYCH DLA REGIONU STROJÓW LUDOWYCH I ZWYCZAJÓWwięcej informacji
 20. ZAKUP I RENOWACJA STROJÓW LUDOWYCH DLA REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „SANNIK”- więcej informacji
 21. ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA ZESPOŁU LUDOWEGO „GRZYBOWIANKI” -więcej informacji
 22. PUBLIKACJA ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO O GMINIE SANNIKIwięcej informacji
 23. GMINA SANNIKI- PRZYGOTOWANIE I DRUK WYDAWNICTWA MONOGRAFICZNO-ALBUMOWEGO O GMINIE SANNIKIwięcej informacji 
 24. ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA ZESPOŁU PIENI I TAŃCA SZCZAWIN KOŚCIELNYwięcej informacji 
 25. ” 9 INTEGRACYJNY PLENER ARTYSTYCZNY POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI PLASTYCZNYMI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ”więcej informacji 
 26. ” 10 INTEGRACYJNY PLENER ARTYSTYCZNY POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI PLASTYCZNYMI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ”więcej informacji
 27. Odbudowa zabytkowej kapliczki w miejscowości Studzieniec gmina Słubice
 28. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie kopleksu sportowo-rekreacyjnego w Baruchowie jako placu wielofunkcyjnego z parkingiem.
 29. Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych- stworzenie systemu informacji turystycznej
 30. IV Gminne Dożynki Ekologiczne
 31. Wzbogacanie i Promocja Sektora Turystycznego Na Terenie Miasta i Gminy Gąbin poprzez Opracowanie Wirtualnej Wycieczki Po Ziemi Gąbińskiej
 32. Popularyzacja Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Gąbińskiej Poprzez Odtworzenie Typowych Dla Regionu Strojów Ludowych I Zwyczajów
 33. Budowa Obiektów Małej Architektury – Urządzenie Ogólnodostępnego Placu Zabaw w Podlasiu
 34. Remont Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Krzewent
 35. Remont Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Dębniaki
 36. Remont i modernizacja Remizy OSP w Kazimierzowie Pełniącej Funkcję Świetlicy Wiejskiej
 37. Żyjmy zgodnie z tradycją i naturą – organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej promującej walory Ziemi Iłowskiej
 38. Publikacja wydawnictwa o Regionie Sannickim
 39. Montaż Ogniw Fotowoltaicznych Na Potrzeby Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Jastrzębcem”
 40. XIII Ogólnopolski Plener Malarski „U Wójta” Połączony z Warsztatami Plastycznymi Dla Młodzieży Gimnazjalnej
 41. Budowa zadaszonej grilowędzarni w gospodarstwie agroturystycznym ” Agrozacisze” wraz z zagospodarowaniem terenu
 42. Doposiażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym
 43. Podniesienie atrakcyjności „Agroturystyki u Macieja” poprzez doposażenie i remont obiektu
 44. Publikacja monografii – albumu fotograficznego o Gminie Baruchowo
 45. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w firmie F.H.U. ES-CAR Ewa Leśniewska
 46. Utworzenie regionalnej izby tradycji – powidlany zakątek
 47. Organizacja placu zabaw dla dzieci w Jordanowie
 48. Zakup strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna.
 49. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzeszewach.
 50. Remont kompleksu zabytkowych stajni w Stadzie Ogierów w Łącku
 51. Renowacja tynków wewnętrznych wraz z odtworzeniem kolorystyki Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku
 52. Organizacja biegu „Świętego Huberta”
 53. Wystawa – Aukcja Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w Łącku
 54. Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rycerskiej w Sannikach połączonej z II Turniejem Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich
 55. Podniesienie atrakcyjności POHULANKI poprzez utworzenie parku linowego, wypożyczalni rowerów, atrakcji sumo na wesoło
 56. Kowal – rodzinne miasto Kazimierza Wielkiego – budowa systemu informacji turystycznej poprzez witacze
 57. Kujawska Fabryka Kultury i Sztuki w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym
 58. Budowa kącika turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie
 59. Stworzenie miejsca pamięci historycznej i kulturowej na zapomnianym i nieużytkowanym cmentarzu w Kłótnie
 60. Promocja dzieł sztuki ludowej z terenu Kujaw w wyposażonej do tego celu świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewent
 61. Promocja dzieł sztuki ludowej z terenu Kujaw w wyposażonej do tego celu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki
 62. Wzmocnienie działań promocyjnych obszaru gminy Nowy Duninów poprzez wydanie publikacji, przygotowanie filmu oraz modułu turystycznego na stronie internetowej gminy
 63. XV Ogólnopolski plener malarski „U Wójta” połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej
 64. Ekologiczni entuzjaści – to my!
 65. XVII Ogólnopolski zlot szkół reymontowskich
 66. Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej „SSM – Zielonej Szkoły” w Sendeniu oraz zakup rowerów
 67. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów
 68. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały
 69. Zakup sprzętu turystycznego tj. rowerów wodnych i rowerów turystycznych wraz z wyposażeniem w firmie F.H.U- ES-CAR Ewa Leśniewska.
 70. Nowe pracownie komputerowe – nowe możliwości.
 71. Organizacja wypożyczalni rowerów oraz zaplecza grillowo-rekreacyjnego dla turystów w Jordanowie.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości