4.2.1: Wiejska gospodarka jutra

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 4.2.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 4: Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej
• Celu szczegółowego 4.2: Tworzenie miejsc pracy związanych z technologiami informatycznymi
 
Tło
Poza rodziną, czystym środowiskiem, dostępem do kultury i rekreacji, życzliwymi sąsiadami i godziwym zarobkiem, człowiek potrzebuje także możliwości samorealizacji w pracy. Do niedawna, takie możliwości dla przedstawicieli wielu zawodów wymagających wysokich kwalifikacji istniały niemal wyłącznie w dużych miastach i było to jedną z głównych przyczyn niekorzystnych trendów demograficznych na terenach wiejskich, z których do miast wyjeżdżali najzdolniejsi i najbardziej aktywni. Dzisiaj w krajach wysoko rozwiniętych lawinowo narasta liczba osób pracujących przy komputerach w swoim miejscu zamieszkania. Są wśród nich osoby prowadzące niezależne firmy, ludzie formalnie prowadzący własną działalność gospodarczą, lecz związani na stałe z jednym kontrahentem, a także tacy, którzy w domu wykonują etatową pracę na rzecz podmiotów prywatnych lub publicznych. Ludzie ci reprezentują już dziś wielką rozmaitość zawodów – są wśród nich programiści, graficy, projektanci samochodów, inżynierowie budownictwa, geodeci, tłumacze, handlowcy i nauczyciele. Umożliwiają im to współczesne technologie informatyczne. Im więcej takich ludzi w regionie, w tym zwłaszcza pochodzących stąd absolwentów, tym szybciej oblicze wsi zmieni się na lepsze.
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działanie ‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’.
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty mające na celu utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej opartej o technologie informatyczne, w tym:
–    zakup usług przyłączenia do Internetu
–    zakup sprzętu komputerowego
–    zakup oprogramowania umożliwiającego pracę;
–    zakup innego wyposażenia dla na potrzeby działalności gospodarczej opartej o technologie informatyczne;
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 4.2.1:
• 3 zrealizowane działania mające na celu utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej opartej o technologie informatyczne.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości