4.1.1: Nie taki komputer straszny …

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 4.1.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 4: Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej
• Celu szczegółowego 4.1: Upowszechnienie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych
 
Tło
Poziom umiejętności wykorzystania technologii informatycznych w Polsce, także na obszarach wiejskich, podniósł się w ostatnich latach zdecydowanie, co jest zasługą zarówno edukacji szkolnej i w firmach, jak i samoistnej nauki. Zjawisko to dotyczy jednak przede wszystkim młodych ludzi. Ponadto, poziom ten jest na ogół niewystarczający dla profesjonalnej produkcji i świadczenia usług opartych o te technologie. Byłoby jednak błędem ograniczenie korzyści płynących z wykorzystania technologii informatycznych do rozwoju zawodowego i tworzenia miejsc pracy. Dziś już chyba wszyscy są świadomi, jak technologie te mogą przyczyniać się do rozwoju osobistego, ułatwiać zakup towarów i usług i umożliwiać tanie komunikowanie się ze światem zewnętrznym. Jest to ich szczególny walor dla mieszkańców obszarów wiejskich, które cechuje na ogół uboga oferta edukacyjna, kulturalna i handlowa oraz izolacja mieszkańców ze względu na rozproszone osadnictwo.
Dlatego na obszarze LSR potrzebne są działania upowszechniające umiejętności w zakresie IT wśród osób starszych i niezatrudnionych oraz podnoszące ich poziom we wszystkich grupach społecznych.
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–    ‘Małe projekty’,
–     ‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’.
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące działania upowszechniające umiejętności wykorzystania technologii informatycznych, w tym:
–    tworzenie infrastruktury umożliwiającej dostęp do Internetu,
–    zakup usług podłączenia do Internetu,
–    wyposażanie i doposażanie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
–    szkolenia mające na celu upowszechnianie umiejętności korzystania z komputerów wśród dorosłych.
Rezultaty projektów muszą być ogólnodostępne, co oznacza, że projekty powinny dotyczyć domów kultury, świetlic, bibliotek, ogólnodostępnych pracowni komputerowych, a także szkół, jeżeli stworzą warunki dostępu dla wszystkich zainteresowanych.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 4.1.1:
• 5 zrealizowanych działań upowszechniających umiejętności wykorzystania technologii informatycznych;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości