3.7.1: Nie tylko wypoczynkiem turysta żyje

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 3.7.1 będą służyły osiągnięciu:
• Celu ogólnego 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego
• Celu szczegółowego 3.7: Rozwój okołoturystycznej oferty gospodarczej obszaru
 
Tło
Przez ostatnie 20 lat turystyka krajowa przeszła daleko idącą ewolucję. Rozwój motoryzacji zmienił zasadniczy charakter wypoczynku ze zorganizowanego, stacjonarnego w którym potrzeby turysty realizowane są w dużej mierze w ośrodku wypoczynkowym na bardziej indywidualny i mobilny, w którym te potrzeby realizowane są dużej mierze w otoczeniu miejsca pobytu. Znacząco rozwinęła się turystka oparta na posiadanych domach rekreacyjnych. Zwiększyła się potrzeba dodatkowych atrakcji w miejscu pobytu lub
w jego pobliżu. Wszystko to sprawia, że atrakcyjność obszarów turystycznych oceniana dziś jest także pod kątem otrzymania na nich usług niekoniecznie kojarzących się z klasycznym wypoczynkiem, takich jak np. możliwość zrobienia dobrych zakupów. Ta zatarta granica między wypoczynkiem a innymi sferami życia wymusza potrzebę ogólnego rozwoju gospodarczego obszaru dla zachowania jego atrakcyjności przyjazdowej. Rozwój ten umożliwia także mieszkańcom obszarów turystycznych zatrudnienie w okresach ograniczonego ruchu turystycznego.
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–    ‘Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’,
–     ‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’.
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące działania polegające na tworzeniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz tworzące pozarolnicze źródła dochodów w branżach mogących mieć znaczenie dla odwiedzających obszar LSR.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.7.1:
  • 10 zrealizowanych działań gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy (min. 10) oraz
  • 5 zrealizowanych działań tworzących nowe źródła przychodów dla rodzin rolniczych

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości