3.3.1: Nuda? Nie u nas!

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego
• Celu szczegółowego 3.3: Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
 
Tło
Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna to często niedoceniany, ale ogromnie ważny element zagospodarowania regionów turystycznych, którego podstawowymi zadaniami są:
–    informowanie o terenie i jego atrakcjach
–    poszerzanie możliwości uprawiania różnych form rekreacji na wolnym powietrzu
–    bezpieczne dla ludzi, przyrody i dziedzictwa kulturowego udostępnianie cennych i atrakcyjnych miejsc zwiedzającym
–    odwodzenie turystów od miejsc zbyt wrażliwych lub niebezpiecznych, by mogły być udostępniane
–    łagodzenie problemów logistycznych, sanitarnych i komunikacyjnych związanych ze wzmożonym ruchem.
Wiele zadań w tej dziedzinie wymaga bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, ale są też i takie, dzięki którym tanim kosztem można wykreować nową jakość. Takie właśnie projekty będą przedmiotem omawianego przedsięwzięcia.
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
– ‘Małe projekty’,
– ‘Odnowa i rozwój wsi’,
– ‘ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’.
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące realizację działań infrastrukturalnych, podnoszących atrakcyjność turystyczną lub rekreacyjną obszaru, w tym:
–    oznakowanie szlaków turystycznych
–    urządzanie plaż, kąpielisk, placów zabaw, mini-boisk
–    budowę i urządzanie tras rowerowych, pieszych, konnych i wodnych eksponujących i udostępniających atrakcje kulturowe i przyrodnicze
–    urządzanie miejsc odpoczynku i skwerów przy trasach turystycznych
–    budowę parkingów przy atrakcjach turystycznych i drogach wiodących do lasów
–    budowę i urządzanie platform i punktów widokowych
–    rozmieszczanie na terenach wzmożonego ruchu turystycznego koszy na śmieci, stojaków na rowery, wiatek itp.
Proponowane projekty powinny generować możliwie niskie koszty utrzymania i nie mogą wymagać tworzenia stałych miejsc pracy.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.3.1:
• zrealizowanych działań infrastrukturalnych podnoszących atrakcyjność turystyczną lub rekreacyjną obszaru;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości