3.2.1: Sama grusza nie wystarczy

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego
• Celu szczegółowego 3.2: Tworzenie i rozbudowa małych obiektów hotelarskich, obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej
 
Tło
W warunkach pogranicza mazowiecko-kujawskiego małe obiekty hotelarskie takie, jak gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, pokoje czy domki do wynajęcia są
w stanie dobrze funkcjonować na rynku turystycznym, który opiera się przede wszystkim na niezbyt zamożnych turystach z województw łódzkiego i mazowieckiego. Jednocześnie, przy odpowiednim podejściu gestorów, łatwo takie obiekty dostosować nawet do najbardziej wymagających gustów. Ponadto, mały obiekt hotelarski zwykle daje właścicielowi możliwość kontynuacji dotychczasowych form działalności zarobkowej, jest więc dość bezpiecznym sposobem na dywersyfikację gospodarki na terenach wiejskich.
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–     ‘Małe projekty’,
–    ‘Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’,
–    ‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’.
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące tworzenie i rozwój infrastruktury na potrzeby usług hotelarskich, w tym:
–    budowę, rozbudowę, przebudowę i adaptację budynków i pomieszczeń na potrzeby usług hotelarskich
–    wyposażanie budynków i pomieszczeń w meble i sprzęt na potrzeby usług hotelarskich
–    zagospodarowanie posesji na potrzeby usług hotelarskich
–    zakup sprzętu turystycznego i sportowo-rekreacyjnego na potrzeby usług hotelarskich.
Przez usługi hotelarskie rozumie się, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych, „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych”.
Przez obiekty hotelarskie rozumie się zarówno „obiekty hotelarskie”, jak i „obiekty inne” w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.2.1:
• 13 utworzonych lub rozwiniętych obiektów infrastruktury dla usług hotelarskich, agroturystyki i turystyki wiejskiej;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości