3.1.1: Zapraszamy świat do nas!

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego
• Celu szczegółowego 3.1: Rozwój promocji i informacji turystycznej
 
Tło
W erze nadmiaru informacji i niezwykle silnej konkurencji jednym z wstępnych warunków powodzenia na rynku turystycznym jest budowanie silnych marek poprzez promocję całych regionów lub nawet krajów. Tymczasem, pogranicze kujawsko-mazowieckie jest jednym z najmniej rozpoznawalnych obszarów turystycznych w Polsce. Na obecną sytuację wpływa wiele czynników niezależnych od rzeczywistej atrakcyjności turystycznej regionu, w tym ograniczone środki na promocję i informację, rozproszenie działań, słaby stopień regionalnej koordynacji akcji promocyjnych, niewystarczający poziom integracji branży turystycznej oraz współpracy na linii przedsiębiorcy – samorządy. Zakłada się, że LSR istotnie przyczyni się do rozwiązania tych problemów poprzez realizację szeregu projektów z zakresu promocji i informacji turystycznej.
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–     ‘Małe projekty’,
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące marketing lub służące marketingowi walorów obszaru LGD, w tym:
–    publikacja map i przewodników turystycznych
–    szkolenia przewodników turystycznych i instruktorów turystyki
–    szkolenia gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej z zakresu wiedzy o okolicznych atrakcjach kulturowych i przyrodniczych
–    regionalne działania promocyjne i marketingowe w Internecie
–    publikacja wydawnictw, realizacja filmów, produkcja gadżetów promujących region
–    dystrybucja materiałów promocyjnych
–    organizacja imprez o charakterze promocyjnym w regionie (festiwale, wycieczki promocyjne, rajdy)
–    uczestnictwo w targach turystycznych i innych imprezach promocyjnych poza regionem
–    kampanie promocyjne w mediach.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.1.1:
10 działań marketingowych lub służących marketingowi obszaru LGD.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości