Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej  celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.
Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższym linku:

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

______________________________________________________________________________

LOGO LGD:   pobierz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości