2.4.1: Zdrowa żywność – lepsze życie

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 2.4.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa
• Celu szczegółowego 2.4: Rozwój ekologicznego rolnictwa, produkcji zdrowej żywności i lokalnego przetwórstwa
 
Tło
Wystarczy przypomnieć sobie, że dzisiejsze tereny rolnicze kiedyś zajmowała dziewicza przyroda, by zdać sobie sprawę, że rolnictwo bardziej niż jakakolwiek inna dziedzina działalności człowieka przyczyniło się do olbrzymich strat bioróżnorodności na całym świecie. Potrzeby żywieniowe ludzkości wciąż rosną i pogodzenie tych potrzeb z ochroną przyrody jest problemem światowym, wymagającym globalnych rozwiązań. W naszych warunkach sposobem na łagodzenie konfliktu rolnictwa z przyrodą jest propagowanie form rolnictwa bardziej przyjaznych środowisku, w tym także zdrowej żywności, wymagającej proekologicznego podejścia do produkcji. Jednocześnie, rozwój bezpośredniej sprzedaży żywności oraz lokalnego, zagrodowego przetwórstwa pozwala rolnikom na uzyskiwanie wyższych marż, a tym samym większą rentowność gospodarowania na niewielkich na ogół powierzchniach ich gospodarstw.
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–     ‘Małe projekty’,
–    ‘Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’,
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty promujące produkcję i spożycie zdrowej żywności oraz rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym:
–    organizowanie kiermaszów zdrowej żywności i lokalnych produktów żywnościowych,
–    uczestnictwo w targach i wystawach,
–    szkolenia i warsztaty z zakresu zagrodowego i domowego przetwórstwa żywności,
–    szkolenia i warsztaty z zakresu rolnictwa ekologicznego,
–    tworzenie stron internetowych propagujących zdrową żywność i lokalne produkty żywnościowe,
–    publikacja i/lub dystrybucja materiałów promujących zdrową żywność i lokalne produkty żywnościowe,
–    publikacja i/lub dystrybucja broszur i poradników dotyczących rolnictwa przyjaznego środowisku i zagrodowego przetwórstwa żywności,
–    poszerzanie oferty gospodarstw ekologicznych.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.4.1:
• 5 zrealizowanych działań promujących produkcję i spożycie zdrowej żywności oraz rozwój rolnictwa ekologicznego.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości