2.1.1: Czysta energia dla rozwoju

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa
• Celu szczegółowego 2.1: Rozwój energetyki odnawialnej
 
Tło
Uniezależnienie się od paliw kopalnych, ochrona klimatu i rozwój energetyki odnawialnej to jedno z największych wyzwań obecnego stulecia. Środki dostępne w ramach osi Leader nie są w stanie rozwiązać tych problemów, ale mogą społecznościom lokalnym przybliżyć zagadnienie poprzez projekty demonstracyjne, ukazujące konkretne zastosowania technologii energetyki odnawialnej dla zaspokojenia miejscowych potrzeb. Na dłuższą metę projekty te przyczynią się do rozpowszechnienia odnawialnych źródeł energii w regionie.
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
– ‘Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’,
-‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’,
– ‘Małe projekty’.
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty służące wykorzystaniu źródeł energii odnawialnych na obszarze LGD, w tym:
–    wykorzystanie energii słonecznej,
–    instalację pomp ciepła,
–    tworzenie plantacji roślin energetycznych,
–    wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
–    instalację kotłów na biomasę,
–    budowę elektrowni wiatrowych o mocy do 10 kW.
Obowiązkowym elementem projektów będzie zapewnienie osobom zainteresowanym możliwości zapoznania się z instalacją przez okres przynajmniej 2 lat od oddania jej do użytku. Bardzo pożądane będzie wykorzystanie instalacji na potrzeby zorganizowanej działalności edukacyjnej.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.1.1:
• zrealizowanych działań służących wykorzystaniu źródeł energii odnawialnych na obszarze LGD;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości