ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA ZESPOŁU LUDOWEGO „GRZYBOWIANKI”

 

Beneficjent: Gmina Słubice

Wartość projektu: 24 760,00 zł

Dofinansowanie: 17 332,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2011 r. – 31.07.2011 r.

 

Celem operacji było odtworzenie folkloru i przywrócenie tradycyjnych strojów z okolic Słubic poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego ” Grzybowianki”. Zakup nowych strojów poprawił wizerunek Zespołu, a także przyczynił się do wzrostu zainteresowania lokalnej społeczności, w tym dzieci i młodzieży, tradycjami i obrzędami ludowymi, a także przyczynił się do rozwoju tożsamości lokalnej, rozwijania zainteresowania kulturą ludową mieszkańców regionu i przywrócenia roli strojów ludowych w rozwoju kultury. Stroje zostały uszyte ” na miarę” przez znaną twórczynię ludową – Panią Annę Staniszewską i są zgodne z tradycyjnym słubickim świątecznym strojem ludowym. Strój jest kompletny z wszystkimi elementami oraz butami. W ramach operacji zakupiono 14 strojów, w tym : 11 strojów damskich i 3 stroje męskie.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości