POPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI GĄBIŃSKIEJ POPRZEZ ODTWORZENIE TYPOWYCH DLA REGIONU STROJÓW LUDOWYCH I ZWYCZAJÓW

 

Beneficjent: MIASTO I GMINA GĄBIN

Wartość projektu: 50 319,30 zł

Dofinansowanie: 24 500,00 zł

Okres realizacji: 25.08.2011 r. – 31.05.2013  r.

Cel: Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez przywrócenie do świadomości społeczności lokalnej dziedzictwa kulturowego.

Zadanie polegało na odtworzeniu tradycji i kultury ludowej. W ramach projekt zakupiono 20 kompletów strojów ludowych. Zakupione przez Miasto i Gminę stroje są nieodpłatnie wypożyczane przedstawicielom lokalnej społeczności do celów reprezentacyjnych i promocji Miasta i Gminy. Posłużą działaniom na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Operacja zakładała opracowanie projektu stroju regionalnego i na podstawie przekazów ustnych osób starszych, oraz innych źródeł ( np. fotografie, obrazy), następnie zlecenie i wykonanie 20 kompletów w układzie 10 strojów damskich i 10 strojów męskich. Dysponowanie strojami będącymi własnością Miasta i Gminy Gąbin zostało zlecone Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gąbinie. Stroje są wykorzystywane przez zespoły działające na terenie Miasta i Gminy Gąbin, m.in. Zespół Ludowy Czermno, zespoły działające przy szkołach z terenu gminy, zespół „KAMIENIAKI”, zespół ” GĄBINIAKI ” , ” Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gąbińskiej „. Zespoły biorą udział w uroczystościach gminnych, tj. Dnia Gąbina, Pożegnanie Lata, uroczystościach regionalnych, tj. dożynki powiatowe, festiwale folkloru, w obchodach świąt państwowych oraz kościelnych. Miejscem przechowywania zakupionych strojów ludowych są pomieszczenia magazynowe MGOK w Gąbinie, którego siedziba mieści się przy ul. Aleja Jana Pawła II 16 w Gąbinie.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości