REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNIAKI

 

Beneficjent: GMINA KOWAL

Wartość projektu: 42 491,00 zł

Dofinansowanie: 24 181,87  zł

Okres realizacji: 25.08.2011 r. – 31.12.2012 r.

 

Elementy remontu:

– przebudowa podłóg w świetlicy na posadzki antypoślizgowe,

– wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej na przystosowaną do obiektów użyteczności publicznej (PCV),

– modernizacja toalet poprzez przystosowanie do obowiązujących przepisów prawa budowlanego,

– uzupełnienie i malowanie tynków wewnątrz budynku,

– naprawa pokrycia dachowego obiektu.

 

Remont świetlicy:

–  pozwolił na sprawne organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań, szkoleń, pokazów i różnego rodzaju kursów organizowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich, 

– poprawił warunki przeprowadzanych zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– ułatwił kobietom z kół gospodyń wiejskich przygotowanie w estetycznych i wyremontowanych pomieszczeniach potraw regionalnych, degustacji, kultywowaniu tradycji regionalnych,

– poprawił warunki podczas występów dla działającej przy Urzędzie Gminy w Kowalu Kapeli Spod Kowala,

 – przyczynił się do wzrostu zainteresowania mieszkańców organizacją imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych.

 

Stosunkowo niewielkie nakłady finansowe przyczyniły się do wzbogacenia życia kulturalnego i społecznego mieszkańców wsi.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości