9 INTEGRACYJNY PLENER ARTYSTYCZNY POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI PLASTYCZNYMI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 

Beneficjent: STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

Wartość projektu: 40 632,86 zł

Dofinansowanie: 9 738,00 zł
Okres realizacji: 25.03.2010 r. – 31.03.2011 r.

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów plastycznych dla młodzieży gimnazjalnej oraz pleneru dla artystów profesjonalnych. Uczestnicy warsztatów zostali wyłonieni w drodze konkursu plastycznego pn.: Pejzaże nutą malowane” ogłoszonego przez Stowarzyszenie dla uczestników gimnazjów w miastach i gminach należących do Organizacji. W warsztatach uczestniczyła 31-osobowa grupa młodzieży wraz z grupą opiekunów merytorycznych i plastycznych – 5 osób. Artyści zostali zaproszeni przy współpracy z Komisarzem Pleneru- artystą malarzem Janem Wołkiem. W plenerze uczestniczyła grupa 10 artystów profesjonalnych. Podczas warsztatów i pleneru młodzież i artyści zajmowali się pracą twórczą. Praca młodzieży inspirowana była wykładami prowadzonymi przez artystów profesjonalnych, codziennymi korektami przeprowadzonymi przez opiekunów plastycznych oraz wycieczkami w plener. W trakcie warsztatów młodzież miała możliwość brać udział w wycieczkach do : Gostynina, Żelazowej Woli, Łącka, Płocka oraz Kłóbki. W trakcie warsztatów młodzież tworzyła kronikę dokumentującą  przebieg zadania. Uroczyste zakończenie „9 INTEGRACYJNEGO PLENERU ARTYSTYCZNEGO POŁĄCZONEGO Z WARSZTATAMI PLASTYCZNYMI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ” odbyło się na Zamku Gostynińskim, gdzie odbył się wernisaż prac powstałych w trakcie pleneru i warsztatów. Wystawę uświetnił recital w wykonaniu pianistki Natalii Rewakowicz i skrzypka Jakuba Jakowicza. Organizowane w sezonie wakacyjnym warsztaty i plener stanowią wyjątkową ofertę zagospodarowania wolnego czasu.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości