GMINA SANNIKI- PRZYGOTOWANIE I DRUK WYDAWNICTWA MONOGRAFICZNO-ALBUMOWEGO O GMINIE SANNIKI

Beneficjent: Gmina Sanniki

Wartość projektu: 59 712,00  zł

Dofinansowanie: 24 900,00 zł

Okres realizacji: 02.06.2010 r. – 16.06.2011 r.

 

W ramach operacji ukazała się publikacja monograficzno-albumowa o Gminie Sanniki. Jest to kompendium wiedzy o Sannikach i okolicznych miejscowościach. Przyroda, kartki z przyszłości, Sanniki Chopina, sannicki region etnograficzny oraz społeczeństwo i gospodarka- to krótki zarys informacji, jakie znajduje się w publikacji. Bogata historia, w tym pobyt w 1828 r. w sannickim Pałacu kompozytora Fryderyka Chopina, sztuka ludowa i odrębność regionalna to wspaniale dziedzictwo Gminy Sanniki i jej mieszkańców. Publikacja, jaka ukazała się w ramach operacji jest narzędziem promocji regionu i kompleksowej informacji o Gminie Sanniki. Zakres operacji to promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego i przyrodniczego Gminy Sanniki. Realizacja operacji wiązała się z przeprowadzeniem licznych konsultacji historycznych i środowiskowych, a następnie przygotowaniem autorskim i drukiem. Wydawnictwo monograficzno- albumowe o Gminie Sanniki.Celem projektu było stworzenie tzw. małej encyklopedii o Gminie Sanniki- jej odrębności kulturowej, historii regionu, sztuce ludowej oraz ludziach z nią związanych.

 

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości