POPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI GĄBIŃSKIEJ POPRZEZ ODTWORZENIE TYPOWYCH DLA REGIONU STROJÓW LUDOWYCH I ZWYCZAJÓW

Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin

Wartość projektu: 50 319,30 zł

Dofinansowanie: 24 500,00 zł

Okres realizacji: 25.08.2011 r. – 31.05.2013 r.

Zadanie pn. ” Popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi gąbińskiej poprzez odtworzenie typowych dla regionu strojów ludowych i zwyczajów” polegało na odtworzeniu tradycji i kultury ludowej.

Cel: Kultywowanie miejscowości tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez przewrócenie do świadomości społeczności lokalnej dziedzictwa kulturowego.

Opis: W projekcie tym zrealizowano zakup 20 kompletów strojów ludowych. Zakupione prze Miasto i Gminę stroje są nieodpłatnie wypożyczane przedstawicielom lokalnej społeczności do celów reprezentacyjnych i promocji Miasta i Gminy. Posłużą działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu.Operacja zakładała opracowanie projektu stroju regionalnego ba podstawie przekazów ustnych osób starszych, oraz innych źródeł (np. fotografie, obrazy), zlecenie i wykonanie 20 kompletów w układzie 10 strojów damskich i 10 strojów męskich. Dysponowanie strojami będącymi własnością Miasta i Gminy Gąbin zostało zlecone Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gabinie. Stroje są wykorzystywane przez zespoły działające na terenie Miasta i Gminy Gabin, m.in. Zespół Ludowych Czermno, zespoły działające przy szkołach z terenu gminy, zespół ” KAMIENIAKI”,zespół „GĄBINIAKI”, „Zespól Pieśni i Tańca Ziemi Gąbińskiej”. Zespoły biorą udział w uroczystościach gminnych, tj. Dni Gąbina, Pożegnanie Lata, uroczystościach regionalnych, tj. dożynki powiatowe, festiwale folkloru, w obchodach świąt państwowych oraz kościelnych. Miejscem przechowywania zakupionych strojów ludowych są pomieszczenia magazynowe MGOK w Gąbinie, którego siedziba mieści się przy ul. Aleja Jana Pawła II 16 w Gabinie.

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości