WZBOGACENIE I PROMOCJA SEKTORA TURYSTYCZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY GĄBIN POPRZEZ OPRACOWANIE WIRTUALNEJ WYCIECZKI PO ZIEMI GĄBIŃSKIEJ

 

Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin

Wartość projektu: 43 929,45  zł

Dofinansowanie: 25 000,00 zł

Okres realizacji: 25.08.2011-25.09.2013

 

Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i promocja gminy poprzez opracowanie wirtualnego spaceru i umieszczenie go na stronie internetowej.

Operacja polegała na opracowaniu, wykonaniu i udostępnieniu wirtualnej wycieczki po mieście i gminie Gąbin z uwzględnieniem charakterystycznych punktów i miejsc, także zabytków i innych obiektów ważnych dla sektora turystycznego również z terenu gmin sąsiednich, projekt obejmuje swoim zakresem kompleksowe, spójne opracowanie, wykonanie i publikację wirtualnej wycieczki.

Wirtualna wycieczka będzie miała możliwość aktualizacji i rozbudowy o nowe elementy oraz punkty i informacje, co zapewni jej długi czas publikacji na stronach www bez utraty aktualności i informacji w niej zawartych. Atrakcyjna wizualnie i nowoczesna prezentacja umożliwi potencjalnym turysta zaplanowanie optymalnych tras zwiedzania oraz zachęci ich do zwiedzania obiektów i miejsc na podstawie realistycznych zdjęć, a także aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej itp. Przy realizacji projektu wykorzystane i promowane są lokalne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne. Wykonane zostały panoramiczne zdjęcia autentycznych obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Gabin i gmin sąsiednich, a także urokliwe miejsca, cenne ze względu na swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe, ciekawe punkty widokowe oraz zabytki historyczne. Promocja obszaru objętego wirtualną wycieczką przyczynia się do promocji obszaru LSR. Wirtualna wycieczka wykonana została w oparciu o innowacyjną i nowoczesną technologię wykorzystującą specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie informatyczne.

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości